LES MURALLES D'ILTURO. Bloc d'història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

dilluns, 24 de gener de 2011

La ceràmica de parets fines d'Ilturo

Arriba a les meves mans l'article que Alberto López Mullor i Albert Martín Menéndez van presentar al Congrés de Chelles organitzat per la Societé Française d' Étude de la Ceramique Antique en Gaule, publicat dins les actes del congrés, el desembre de 2010. L'article porta per nom: "Productions de cerámique à parois fines dans l'agglomeration italique d'Ilturo (Cabrera de Mar, Barcelona)".
Els materials exhumats en les figlinae o tallers de terrissa d'Ilturo són diversos: àmfores, ceràmica d'ús comú, materials de construcció...Els autors, en aquest article, han centrat la seva atenció en uns col.lecció de recipients de l'anomenada "ceràmica de parets fines", classificant, per a la seva major comprensió, els materials exhumats a Cabrera en tres grups. Naturalment aquests fragments de parets fines no venen sols, sino mesclats amb d'altres tipus de ceràmiques, que han ajudat a la seva datació.
Els primer grup està compost per una colla de vasos de pastes similars a les de la ceràmica ibèrica, al costat de la qual semblen produïts; es tracta doncs de productes ben cuits, de color gris, ataronjat o rogenc, tot sembla indicar que van ser fabricats per artesans ibèrics sota control itàlic.Classificats en un primer moment com a formes Mayet 1 i 2 i Marabini I a IV, els autors han preferit atorgar-los una classificació pròpia, vistes les dificultats per encaixar-los en les formes anteriors. El context permet classificar aquestes peces entre el 100 i el 80 aC.
El segon grup compren vasos formes Mayet 3, 3A i 14, provinents de l'abocador d'un forn de ceràmica que fabricava també ceràmica d'ús comú. Aquest forn va ser utilitzat entre els anys 70 o 90 aC. i el regnat de Tiberi, però les peces estudiades corresponen al moment de màxima activitat de la figlina, vers el 40 aC.
El tercer grup, el més tardà, està format pels materials d'un altre abocador, datat vers el 70 dC. S'hi han identificat les formes Mayet 33 -corresponent al tipus 33/35 dels autors- i d'altres que s'assemblen a la forma 35.
Un interessant i documentat treball que posa de nou de manifest la riquesa arqueològica de la Cabrera romana, per altra banda, fins fa poc, gairebé desconeguda.
Alberto López Mullor i Albert Martín Menéndez, "Productions de céramique à parois fines dans l'agglommeration italique d'Ilturo (Cabrera de Mar, Barcelone). Actes du congrès de Chelles.  13-16 mai 2010. Publicat per la Societé Française d' Étude de la Céramique Antique en Gaule, décembre 2010.
Actualització: podeu consultar l'article sencer en aquest enllaç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...