LES MURALLES D'ILTURO. Bloc d'història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

dimarts, 26 de gener de 2016

Jaciments arqueològics de Cabrera de Mar (9): Sant Joan de Can Modolell


Carreu amb la inscripció: Pª DESANCT JOhAN :· 1557

Un temple dedicat a sant Joan va estar ubicat en els terrenys de l'actual Can Modolell, la memòria del qual ha quedat en el nom del carrer que hi mena, així com en un mapa de Cels Gomis pubicat a la Geografia General de Catalunya, dirigida per Carreras Candi, i la documentació medieval.
Malgrat això, no s'ha pogut determinar la seva situació exacta, ja que les runes actuals corresponen a l'època romana i tardoromana.
És possible -i això és especulatiu- que hi hagués una continuïtat de culte, del paganisme fins a l'epoca paleocristiana i altomedieval. Ens ho permet pensar la troballa de quatre sepulcres d'èpoques diferents (fins al segle XII), que acostumaven a estar al voltant de les esglésies, i un fragment de mesa d'altar.
Quinze fosses medievals, datables entre els segles XII i XIII podrien correspondre a la capella o un mas situat a l'indret, i citat en la documentació.
Aquesta documentació ens explica que al segle XIV, la capella estava en desús; una visita pastoral de 1393 transmet la queixa del fidels sobre el rector, que no celebra les misses setmanals que li pertoquen a Sant Joan.  Aquesta queixa sobre l'abandonament, coincideix amb la cronologia del material arqueològic exhumat. El fòssil director d'aquesta etapa medieval és la ceràmica grisa de cuina.
 Sant Joan pogué tenir un ressorgiment posterior, en bastir-se el temple gòtic de Sant Feliu, tam com sembla demostrar-ho un carreu de granit empotrada en la porta del jardí de la parròquia, amb la inscripció: PARROQUIA DE SANCT JOHAN 1557.
El 1662, consta un benefici de la capella de Sant Joan, a l'heretat de Bartomeu (propietat veïna de Can Modolell), mentre que Mn. Mas documenta que, al segle XVIII, aquesta era desfeta.
Així, doncs, si no apareixen nous indicis, la seva ubicació exacta continuarà essent un misteri per a nosaltres.

BIBLIOGRAFIA I INTERNETGRAFIA

J. BONAMUSA, J.F. CLARIANA, R.I. GARÍ, "Dades per a l'estudi de l'hàbitat medieval en el jaciment arqueològic de Can Modolell" a II Jornades d'arqueologia i història del Maresme. Grup d'Història de Casal, Mataró, 2003. Pàgs. 101-117.
Es pot trobar en aquest enllaç.

J. BONAMUSA, J.F. CLARIANA, R.I. GARÍ, E. JUHÉ, Trenta anys d'excavacions arqueològiques a Can Modolell. Del déu Mitra a Sant Joan. Edició a cura de Josep M. Modolell Ros. Cabrera de Mar, 2004.

 R.I. GARÍ, "Sant Joan de Can Modolell", a Catalunya romànica. El Barcelonès,Volum XX, El Baix Llobregat i el Maresme. Fundació Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1992, pàg. 451


Sepulcre de caixa de lloses, del segle XII, a Can Modolell

Olla grisa medieval. Dibuix: Joan Francesc ClarianaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...