LES MURALLES D'ILTURO. Bloc d'història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

dilluns, 19 de març de 2018

Unes obres posen al descobert restes prehistòriques a Cabrera de Mar

La masia de Cal Conde
Segons informa la regidora d'urbanisme de l'ajuntament de Cabrera de Mar, Núria Pera, han aparegut dues tipus de restes arqueològiques en les obres que s'estant duent a la finca de Cal Conde: una prospecció ha donat com a resultat l'exhumació d'unes restes ceràmiques iberes i romanes, i una segona cata ha posat en evidència unes restes prehistòriques poc comunes i de gran importància, segons la regidora, i que podrien datar de 7000 a 8000 anys aC.
Les obres de Cal Conde estan destinades a la construcció d'habitatges de protecció oficial, i la descoberta a causat inquietud entre els aspirants a un d'aquests habitatges, que a més han de lliurar en uns dies una important quantitat prèvia a la construcció.
Podeu llegir les declaracions de la regidora Núria Pera, i també les d'Anna Maluquer, regidora de Gent per Cabrera -a l'oposició-, sobre aquest tema, en aquest enllaç de Ràdio Cabrera de Mar.

divendres, 16 de març de 2018

I Simposium d'Arqueologia Laietana

Entre les activitats que tindran lloc en les VIII Jornades de Difussió del Patrimoni de la Laietània la Maresme, fet del que informàvem en l'anterior entrada, està previst que el dissabte 12 de maig tingui lloc a Teià el I Simposium d'Arqueologia Laietana, per donar a conèixer els resultats de l'arqueologia al Maresme. Podeu trobar les condicions d'inscripció i partipació a la penúltima pàgina del programa.
Programa de les VIII Jornades de Difussió del Patrimoni de la Laietània al Maresme

dimarts, 13 de març de 2018

VIII Jornades de Difussió del Patrimoni de la Laietània al Maresme
A partir del diumenge 18 de març, tindran lloc a diverses localitats del Maresme les VIII Jornades de Difussió del Patrimoni de la Laietània al Maresme. Les poblacions de Cabrera de Mar, Mataró, Premià de Mar, Teià i Vilassar de Dalt seran escenari de rutes arqueològiques, visites guiades, exposicions, jocs, festes, i un simposium que tindrà lloc al mes de maig.
Podeu veure i descarregar el programa en aquesta pàgina web.

dimarts, 6 de març de 2018

El Grup d'Història del Casal demana la rectificació de la informació sobre el patrimoni que dóna l'Ajuntament de Cabrera


Instància del GHC 

El passat 19 de desembre, el Grup d'Història del Casal, de Mataró, presentà una instància a l'Ajuntament de Cabrera on posava en evidència les mancances que presenten els fulletons turístics que publica aquest consistori, destacant especialment l'absència total d'informació sobre el poblat ibèric de Burriac, considerat per molts el més important de Catalunya.
El Grup d'Història del Casal ha rebut ja resposta a la seva petició, resposta que podeu llegir a la pàgina web de l'entitat.

L'anomenat "edifici públic" del poblat, foto de l'any 1984

divendres, 2 de febrer de 2018

Difonen el patrimoni de la parròquia de Cabrera de Mar


Imatge: reproducció de l'altar gòtic de Sant Joan, amb Francisco Blanco-Moreno Pérez, coordinador de l'equip de reprodució. Foto: Joan Francesc Clariana

La parròquia de Cabrera de Mar, amb la Fundació Burriac, han editat un tríptic per a donar a conèixer el seu patrimoni. El triptic va ser encarregat pel rector als historiadors David Farell i Jaume Molinas.  La parròquia conserva peces tan interesants com les pintures murals de l'absis de Sant Feliu, la reproducció del retaule gòtic de Sant Joan i diversos elements de caràcter escultòric, arquitectònic o elements lítúrgics. El tríptic porta per títol "Elements d'interès històric", i va ser presentat  el passat dia 20 de gener, amb motiu de la festa major de Sant Vicenç.
Podeu trobar la informació al bloc Maresme Medieval.

dilluns, 8 de gener de 2018

El jaciment de Can Llinàs d'Alella

Situació de Can Llinàs d'Alella

El Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró) acaba de publicar una comunicació presentada el novembre de 2016 a la XXXII Sessió d'Estudis Mataronins. Es tracta d'un estudi sobre el jaciment arqueològic iberoromà de Can Llinàs o Cal Mallorquí (Alella, Barcelona), del que són autors els arqueòlegs Marta Prevosti, Ramon Coll i Joan Francesc Clariana.
El treball porta el nom de "Cal Llinàs o Cal Mallorquí (Alella, El Maresme). Noves dades sobre un establiment rural de tradició ibèrica, amb elements de culte domèstic d'època romana i un important conjunt de Terra Sigil.lata". Podeu llegir-lo sencer clicant aquí
Es tracta d'un establiment interessant que, pel que ens diuen els autors, ha estat insuficientment documentat, el que dificulta la seva interpretació.
Com d'altres indrets, les troballes de materials antics a l'indret, ha estat continuada, però no fou fins el 1969 que s'iniciaren excavacions, sota la direcció de Lluis Galera.
D'aquesta intervenció destaca la troballa d'un dipòsit de planta quadrangular amb les parets combades, en el que es documentaren, a més d'altres materials, dues pedres en posició vertical que en sostenien una altra de plana i horitzontal, que formaven una caixa de 30 cm. d'ample, en l'interior de la qual aparegué un tresoret de 37 monedes (...). Cronològicament va de de l'època de Domicià fins a Filipus II." (Vegeu pàg. 256).
Al sud de l'esmentat dipòsit va aparèixer una sitja amb materials d'època ibèrica.
Les conclusions dels arqueòlegs sobre aquesta primera excavació foren:
El fragment de ceràmica protocampaniana juntament amb ceràmiques ibèriques pintades i les campanianes A, en fan pensar en l'existència d'un petit establiment ibèric anterior a la vil.la romana. Aquesta es devia anar romanitzant poc a poc fins a convertir-se en una vil.la o en un vicus. (Vegeu pàg. 256) 
Als anys 80 es varen dur a terme dues excavacions més. La primerà destapà un forn, de planta circular amb praefurnium. No s'ha trobat cap escombrera associada al forn, però l'abundància de material constructiu, concretament tegulae i imbrices, fan pensar que es dedicava a la confecció d'aquests. 
A més del forn, es va  exhumar als anys 80, tres sitges; d'aquesta intervenció no resta pràcticament cap documentació (vegeu pàg. 257), el que ha fet que els autors hagin agrupat l'estudi dels materials per tipologies. La sitja 3 no contenia gairebé cap material, a excepció d'un fragments de bronze possiblement d'una olleta.
Pel que fa a l'estudi dels materials, començant pels materials superficials, aquests són relativament escassos, i incloüen un parell de fragments ceràmics del bronze final i l'edat del ferro. 
Les terrisses d'importació consisteixen essencialment en ceràmica campaniana A i campaniana B de Cales. Entre d'altres materials destaquen: fragments de ceràmica grisa de la costa catalana, una vora de kalathos ibèric amb restes de pintura, un fragment de terracota de color ataronjat i molt erosionat, que representa una figura femenina de cabell llarg, amb un ornament al cap; pot correspondre a una divinitat.
Anant al material exhumat a l'interior de les sitges, com ja hem dit, els autors han hagut de agrupar-lo per tipologies, ja que no hi havia prou documentació escrita.
Trobem fragments de campaniana A, campaniana B de Cales, un fragment d'àmfora púnica centremediterrània, una vora de ceràmica ibèrica pintada, ceràmica grisa de la costa catalana, ceràmica ibèrica d'ús comú, terrissa ibèrica feta a mà, i estan especialment ben representades, la terra sigil.lata itàlica i la terra sigil.lata gàlica (vegeu pàgs. 261 i 262).  Destaca la decoració de dues peces DRAG 37, decorada una amb dues figures humanes o monstruoses, una d'elles tal vegada un Silvanus o un faune, i l'altre amb una Victòria i una Diana.
També s'han recuperats fragments de terra sigil.lata hispànica, terra sigil.lata africana A, terra sigil.lata lucente, terra sigil.lata africana D, ceràmica de parets fines, ceràmica africana de cuina, ceràmica comuna romana, vidre, dolia, àmfora (no especialment abundants les dues darreres), abundant material constructiu: tegulae, imbrices, plaquetes de marbre i altres.
Destaca, per la seva singularitat, la troballa d'un simpulum (una mena de cullerot o cassoleta amb mànec, per les libacions), de bronze.
També estan presents les restes animals: petxines,  ossos i dents (ovicaprids, remugants, pollastres, porc o senglar...).
Com a valoracions, els autors del treball destaquen la presència de troballes de l'epoca del bronze final i del ferro, que provarien la presència humana en aquest indret ja en aquesta època, la presència ibèrica i la posterior romanització, la possible existència d'una vil.la i la importància del ritual i del culte religiós, el primer s'observa potser en el conjunt ded monedes de la caixa excavada el 1969, el segon en les decoracions de peces amb la representació de divinitats. Els fragments marmoris podrien correspondre a una vil.la d'una certa importància.
L'establiment romà acaba (almenys això sembla) la seva història en el segle V dC.

BIBLIOGRAFIA
Marta PREVOSTI MONCLÚS, Ramon COLL MONTEAGUDO, Jon Francesc CLARIANA ROIG, "Can Llinàs o Cal Mallorquí (Alella, El Maresme). Noves dades sobre un establiment rural de tradició ibèrica, amb elements de culte domèstic d'època romana i un important conjunt de terra sigillata", dins XXXIII Sessió d'Estudis Mataronins, Museu Arxiu de Santa Maria, mataró, 2017.

Podeu llegir l'article sencer clicant aquí.


divendres, 22 de desembre de 2017

En memòria de Josep Miquel Modolell Ros


Ens ha deixat definitivament, a l'edat de 96 anys, en Josep Miquel Modolell Ros, estudiós de la història de Cabrera, sobre la que publicà dos llibres (Pel camí del mig" i Cabrera de Mar. Castell de Burriac o de Sant Vicenç; també fou editor desinteressat de llibres d'arqueologia. Propietari de la finca que duu el seu nom i on està ubicat el jaciment romano-medieval de Can Modolell, ell i la seva família van donar tota mena de facilitats per a dur a termes les excavacions, i va fer generosa donació del jaciment a la Fundació Burriac de Cabrera. Pels seus mèrits fou nomenat fill predilecte del seu poble.
Descansi en pau.


Josep M. Modollell en la presentació d'un dels llibres que va
editar, a la biblioteca Ilturo de Cabrera 
Josep M. Modolell i l'alcalde de Cabrera en el
dia del seu nomenament com a fill predilecte

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...