LES MURALLES D'ILTURO. Bloc de història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

dimecres, 30 d’abril de 2014

Un kalathos ibèric a Cabrera de Mar

Imatge: kalathos ibèric procedent de Cabrera de Mar. Fotografia de Francesc Navarro Bonamusa.

Reproduïm avui, per tractar-se d'una peça força interessant, la fitxa que va publicar Joan Francesc Clariana sobre un kalathos ibèric exhumat a les sitges de Can Modolell-Can Miralles de Cabrera de Mar, fitxa publicada a la revista Felibrejada, del Grup d'Història del Casal:

Tema: kalathos ibèric.
Datació: segle II aC.
Localització: Museu de Mataró. Trobat a la sitja 22 de Can Miralles-Can Modolell de Cabrera de Mar.
Il.lustració: Dibuix: Jaume Pujol-Joaquim Garcia. Foto: Francesc Navarro.
Descripció:
Kalathos ibèric, trobat a la sitja núm. 22 de les excavacions de Marià Ribas l'any 1966 (grup de sitges de Can Miralles-Can Modolell de Cabrera de Mar), amb decoració de pintures distribuïdes en dues faixes: la superior a base de mètopes dividides per tres línies verticals, essent la més gran i gruixuda la del mig i, a l'interior de la mètopa, un element de forma triangular amb línies ondulades a ambdós costats, acabades per puntes de sageta. La faixa inferior és a base de semicercles secants de tres línies amb els interespais acolorits. La part superior de la vora presenta decoració dentada i de petits quadrats.
Comentari:
El kalathos, o forma de barret de copa, era un element ceràmic singular i típicament ibèric, produit durant els segles III-II aC. (si bé les primeres produccions hom les situa en el segle IV aC.), avui dia de finalitat desconeguda.
Els arqueòlegs encara no s'han posat d'acord sobre el taller de fabricació d'aquest exemplar de Cabrera de Mar, ja que la peça, per un costat, presenta trets característics de les produccions del taller de Fontscaldes i, per l'altra, del taller de Sidamon (possiblement es tracti d'una producció d'un tercer taller que recolliria influències dels dos anteriors).
Autor de la fitxa: Joan Francesc Clariana i Roig.
Bibliografia:
J. Bonamusa: "Excavacions en sitges ibèriques a Cabrera de Mar". Setmanari El Maresme, 6. Mataró, 9-1-1970, pàg. 13.
J.F. Clariana: "D'Ilturo a Iluro: d'ibers a romans. Algunes consideracions". XVIII Sessió d'Estudis Mataronins. Mataró, 2002, pags. 19-52.
M.J. Conde: "Una producció característica del món ibèric tardà, el kalathos o barret de copa". Fonaments, 8. Barcelona 1002, pàgs. 117-169.
J. Pujol - J. Garcia: "Els grup de sitges de Can Miralles-Can Modolell (Cabrera de Mar, Maresme. Un jaciment d'època ibèrica situat en la rodalia del poblat ibèric de Burriac". Laietània, 2-3. Mataró, 1982-1983, pàgs. 46-145.
M. Ribas: "Excavación de un silo ibérico", Ampurias, XXVIII. Barcelona 1966, pàg. 237.

Text reproduït de:
Joan Francesc Clariana Roig, fitxa d'un kalathos ibèric, revista Felibrejada, del Grup d'Història del casal. Núm. 74, abril-maig-juny de 2005.

Imatge: kalathos ibèric procedent de Cabrera de Mar. Dibuix de Jaume Pujol i Joaquim Garcia.


divendres, 25 d’abril de 2014

Festival romà a Badalona, amb recreació de noces imperials


des d'ahir, dia 24 i fins el 28 d'abril  té lloc a Badalona el Festival Romà, la Magna Celebratio, que inclou bon nombre d'actes culturals, lúdics i recreacions de la vida romana. Entre aquestes, una commemoració de les noces trascendentals d'August i Lívia (personatge injustament maltractat per la ploma de Robert Graves).
Procedència de la imatge: Museu de Badalona.

dimecres, 23 d’abril de 2014

Festival romà de Tarragona: "August. Una civilització mediterrània"


Entre els dies 5 i 25 de maig tindrà lloc a Tarragona el festival romà, que aquest anys porta per títol: "August. Una civilització mediterrània", en commemoració als dos mil anys de la mort de l'emperador que tant va representar per la capital de la Tarraconense. Tot un seguit d'activitats que ens transportaran al passat, el programa dels qual podreu trobar en aquest dossier de premsa.
Imatge: August com a Pontifex maximus. Fotografia de Joan Francesc Clariana Roig

dijous, 17 d’abril de 2014

La porta sud de les muralles del poblat ibèric de Burriac (Ilturo)

Imatge: Detall de l'entrada sud de la muralla del poblat ibèric de Burriac (Ilturo), a Cabrera de Mar (Barcelona). Fotografia de Rosa Isabel Garí.

L'any 1984, dins un pla d'ocupació dut a terme per la Generalitat de Catalunya, es van dur a terme alguns treballs de neteja i excavació en alguns sectors del poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar), posant-se al descobert una entrada al sud de la muralla. Aquesta estava malmesa a causa d'un xaragall d'aigua i les arrels d'un garrofer.
Posteriorment, un equip dirigit per Joan Banús i Carles Martí va dur a terme treballs de restauració, consolidació i neteja. Quatre dels participants en el treball varen publicar un article:

"Sens dubte, moure els grans blocs de pedra i recolol.locar-los al seu lloc d'origen va ser la feina més difícil. Primerament, instal.làrem un gran trípode fet amb vigues de ferro al qual ancorarem un ternal per a gran tonatge. A partir d'aquí, iniciarem el lent i dificultós moviment de blocs de pedra que restituírem al seu emplaçament, primer els que formaven el fonament i després els que anaven a la part vista. Finalment, per tal d'assegurar-los convenientment, en la part interior del mur, amagat de la cara vista, realitzàrem un encofrat de formigó i la recanalització del xaragall, de manera que no tornés a afectar la muralla". Rafael Esteban et alii. (1991, pag. 8).

Podeu llegir l'article sencer clicant aquí

BIBLIOGRAFIA

Rafael ESTEBAN; Josep GARRIDO; Jaume TURA; Josep TURA, Nota sobre els treballs de restauració de la porta del migjorn de l'oppidum ibèric de Burriac (Cabrera de Mar). Fotografies de Joan F. Clariana. VIII Sessió d'Estudis Mataronins. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, 1991.

Imatge: un altre detall de la porta sud de la muralla de Burriac. Foto: Rosa I. Garí
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...