LES MURALLES D'ILTURO. Bloc de història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

diumenge, 9 de juny del 2024

Atuells de gran cabuda al jaciment de Can Modolell

 

Fragment de coll d’un gran atuell, amb decoració ondulada en el collarí. de Joan Francesc Clariana.

Les tesis de Víctor Revilla i Alejandro G. Sinner consideren el jaciment romà de Can Modolell (Cabrera de Mar, com un gran santuari bastit per les èlits d'Iluro (1), diferint així de les primeres hipòtesis que el consideren una vil.la amb indicis de culte, a la manera de la vil.la dels Munts d'Altafulla.

No obstant, creiem que no es poden descartar les primeres hipòtesis, és a dir que hi hagués una vil.la important a l'indret, més tractant-se d'un jaciment del que tanta part s'ha pedut, sigui per l'activitat humana al llarg del temps o per la forta pendent del lloc.

Es per això que Joan Francesc Clariana i Rosa Isabel Garí han publicat un article a la revista Felibrejada, sobre la presència d'elements que parlen d'una activitat agraria en època romana: un fragment de dolium amb restes d'una inscripció fent referència a les mesures de capacitat, un plom per a la reparació d'un dolium, una tapadora de dolium, dues vores de possibles hemidòlies, entre elles una peça de perfil bombat.

Joan Francesc CLARIANA ROIG  i Rosa Isabel GARÍ LLEIXA, "Notícia sobre la presència d'atuells ceràmics de gran cabuda al jaciment de Can Modolell (Cabrera de Mar). Felibrejada, núm 101, Grup d'Història del Casal, Mataró, 2022.

(1) Vegeu l'entrada anterior, "Un article sobre l'assentament tardà de Can Modolell":   https://murallesilturo.blogspot.com/2024/06/un-article-sobre-lassentament-tarda-de.htmldimarts, 4 de juny del 2024

Un article sobre l'assentament tardà de Can Modolell


Damunt les escales: murs corresponents al periode tardoromà de Can Modolell, a la banda est. Foto: Rosa I. Garí (1988).


Víctor Revilla i Alejandro G. Sinner, son autors d'un article titolat: "L'assentament tardà de Can Modolell (Cabrera de Mar, el Maresme): dinàmiques d'ocupació del territori d'Iluro entre els segles IV/V i VI dC., publicat enguany a la revista Laietània, del Museu de Mataró.
Des del 2017, un equip format per investigadors de les Universitats de Barcelona i de Victòria (Canadà), duen a terme un projecte d'investigació de l'hàbitat en el litoral central català entre els segles I al V-VI dC. El projecte integra Can Modolell (Cabrera de Mar), sobre el que han publicat l'article esmentat, important perque aporta noves llums i canvia de forma important els coneixements que es tenien sobre el periode tardoantic de l'establiment.
Com ja es sabut, s'iniciaren les excavacions a Can Modolell l'any 1974 a càrrec d'un equip del Museu de Mataró, primer com a una actuació d'urgència, a causa d'una acció furtiva, i les campanyes continuaren fins el 1984. Posteriorment es varen dur a terme algunes campanyes més d'excavacions o de neteja del jaciment.  
A partir de 2017 es porten a termes noves campanyes i estudis sistemàtics, fruit dels qual són les publicacions dels doctors Revilla i Sinner, com és la que ara ressenyem.
La zona que ocupa el jaciment és una zona elevada, al peu de la muntanya de Burriac, de roca granítica. La forta pendent i l'activitat humana al llarg dels segles, ha fet que es perdés part del jaciment i de les restes. 
A més dels estudis de caràcter general, Can Modolell ha donat orígen a gran nombre de treballs sobre temes específics, com són els que han fet Joan Francesc Clariana sobre la ceràmica romana i els vidres i, el mateix Clariana i Ramon Jàrrega sobre el periode tardoantic (1).
Com ja han explicat els autors en diversos estudis publicats, la seva tesi principal és que Can Modolell, era un santuari important, erigit per les èlits d'Iluro en els segles I o II. Abona la tesi l'important nombre d'objectes relacionats amb el culte religiós, essent els més coneguts els que s'atribueixen a Mitra.
Aquest possible santuari fou objecte d'una gran remodelació i monumentalització, però al poc temps pateix un abandonament total o parcial (Finals segle II-inicis s. III?).
En una etapa posterior, entre els segles V-VI, s'identifica una nova etapa d'habitage, amb noves construcions i noves activitats econòmiques.
Aquesta etapa, fins ara molt poc coneguda i estudiada, és l'objecte de l'article, oferint dades molt interessants. 

L'arquitectura i la cultura material d'aquesta fase suggereixen que es tracta d'un assentament camperol de certa importància. Les dades recuperades específicament entre 2019 i 20121 semblen indicar la pràctica d'una economia mixta agrícola-ramadera orientada a l'autosuficiència, que explotava una varietat de recursos: diversos cereals, lleguminoses, fruiters. Pero també cal recordar que a les excavacions de 1974-1984 es va recuperar un fragment de mensa d'altar paleocristiana, i un significatiu repertori d'importacions (amb materials nord-africans i orientals dels segles V-VI. Aquests factors han portat a proposar la hipòtesi de l'existència d'un nou centre de culte en el mateix emplaçament o molt a prop. (Revilla i Sinner, 2023, pàgs. 205-206).

D' aquesta etapa tardana son una habitació a la banda est i un edifici de planta rectangular situat a la banda occidental i bastit amb materials reaprofitats damunt les antigues estructures, un forn de pa, un lacus o premsa de grans dimensions i  estructures de combustió que podrien estar relacionades amb el treball del ferro.   Després d'algunes remodelacions, aquestes estructures són abandonades en un moment del segle VI,sense senyals de violència. Posteriorment l'edifici va quedar cobert per un estrat format per l'enderrocament dels murs, produïnt-se més tard una nova ocupació.

Les noves evidències mostren que l'arquitectura de la fase tardana té una entitat més gran del que es podia imaginar, amb independència de la modèstia dels materials utilitzats, incloent-hi serveis específics. (Revilla i Sinner, 2013, pàg. 219). 


REVILLA CALVO, Víctor i G. SINNER, Alejandro: "L'assentament tardà de Can Modolell (Cabrera de Mar, el Maresme): dinàmiques d'ocupació del territori d'Iluro entre els segles IV/V i VI dC. Revista Laietània. Museu de Mataró, núm. 24, 2023. Pàgs. 199-222. Disponible a Academia EDU.


(1) JÀRREGA, R., CLARIANA J.F., (1996) El jaciment arqueològic de Can Modolell (Cabrera de Mar, Maresme) durant l'antiguitat tardana. Estudi de les ceràmiques d'importació, Cypsela, XI, 125-152; CLARIANA, J.F., JÀRREGA, R.(1990), Aportación al conocimiento de una estructuras arquitectónicas tardorromanas del yacimiento arqueológico de Can Modolell (Cabrera de Mar, Barcelona), Archivo Español de Arqueologia, 63, 330-344.

dissabte, 4 de maig del 2024

Conferència a Cabrils sobre l'arqueologia a la Laietània ibèrica


 El diumenge 19 de maig, està previst tingui lloc al Museu Comunitari de Cabrils, una xerrada amb el títols: Ibers a Cabrils? l'arqueologia a la Laietània ibèrica, a càrrec dels arqueòlegs Pau Menéndes i Erc Sobrevia, que explicaran les darreres descobertes en jaciments propers.

Dia: 19 de maig.

Hora: 11 h.

Lloc: Hotel d'Entitats (Carrer de Can Campins 11, Cabrils).

dimecres, 24 d’abril del 2024

Mataró sota terra, un llibre de Josep Antoni Cortés

 

Des de sempre, les llegendes sobre misteriosos túnels subterranis amb els quals es podia fugir des d'un castell assetjat o on s'amagaven tresors, han estat en la memòria popular. Les construccions subterrànies existeixen, però potser la seva funció no és la que ens transmet la tradició oral i escrita, i aquesta funció ha anat cambiant al llarg dels temps.

Josep Antoni Cortés ha inventariat en un llibre: Mataró sota terra. Hipogeus, grutes, Plaça Gran, Refugis, Criptes, totes les que es coneixen a Mataró, un estudi que reuneix treballs propis i d'autors anteriors. Realment, la història que ens ve a mostrar L'autor, és molt rica, i ens diu molt sobre la història de la ciutat. Comença amb una definició de cada un dels espais estudiats: hipogeu, gruta, refugi, cripta, i segueix amb una un estudi cada un d'aquests espais localitzats o coneguts a Mataró: nom, situació, fotografia, plànol o/i secció, història. Un treball sistemàtic molt acurat.

Josep Anton Cortés ha visitat aquests recintes, ha recopilat informació d'estudis anteriors, com poden ser els del Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró (CEAH) i ha parlat amb persones que saben alguna cosa, perque l'han viscuda o sentida. Trobareu històries molt interessants, com la de la Plaça Gran.

Al llarg dels temps, les diverses construccions subterrànies han estat utilizades: com a lloc de culte religiós, per refugiar-se en cas s'una invasió o un atac de pirates, per amagar béns, per a guardar aliments -la temperatura més baixa o feia necessari-, com a rufugi en cas de bombardeig...Unes són construccions excavades, a voltes ben complexes, altres són coves naturals. 
 
La part final del llibre està dedicat al periode de la Guerra Civil (1936-1939), durant el qual molts d'aquests espais eren aprofitats per amagar-se dels bombardeigs, i fins i tot s'en varen construïr de nous amb aquesta finalitat. Josep Antoni Cortés recopila notícies sobre aquests fets.
 
Sens dubte, un estudi força interessant. 
 
Josep Antoni CORTÉS, Mataró sota terra. Hipogeus, grutes, Plaça Gran, refugis, criptes. Ed. Círculo Rojo, 2023.

dissabte, 9 de març del 2024

La Fundació Burriac us apropa a la història de la sardana


 El proper dijous, 14 de març, a les 19,30, tindrà lloc a la Sala Nova de l'Ajuntament de Cabrera de Mar, la presentació del llibre Història de la sardana i la baula perduda. De l'origen desitjat a un origen raonat, de Pompili Massa i Pujol. Presenten l'esdeveniment, la Fundació Burriac i l'Agrupació Sardanista de Cabrera.dijous, 7 de març del 2024

Reparació de les campanes de Santa Maria

 

Les campanes de l'església de Santa Maria de Mataró, seran retirades per a ser restaurades. Per aquest motiu, el dissabte 9 de març, a les 14 hores, donaran temporalment, el seu darrer repic. Dimarts 12 al matí seran baixades del campanar. S'ha organizat una exposició per a la recollida de fons.

dilluns, 4 de març del 2024

La vil·la romana del Roser (Calella) un altre cas que clama


Imatge: Vil.la romana del Roser (Calella). Procedència de la imatge: Grup d'Història del Casal.

Si en anteriors entrades parlàvem del cas malhaurat de la necròpolis de Ca la Madrona de Mataró, destruïda el llarg del temps per obres i ara "traslladada", ara comentem un cas també amb mal final.
La vil·la romana del Roser o del Mujal (1) és una vil.la romana amb termes, datada al segle I, dedicada a la producció vinícola i d'àmfores, en un notable estat de conservació dels murs en alçada, el que no sol ser freqüent en els edificis.  El jaciment podria haver estat conservat tal qual, museïtzat i fet visitable, el que hauria estat important per a l'arqueologia, la història i també per al sector turístic de la població.
La vil·la però, estava en terrenys privats, on estava previst construïr un supermercat. Diem "estava", però el cert és que ja hi ha al damunt un supermercat, amb la vil.la al dessota.  Les demandes d'arqueòlegs, entitats i ciutadans, no ho han pogut impedir.
El que no s'explica és que Catalunya, tenint des de fa dècades les competències, no tingui un pla de preservació del patrimoni a l'altura dels països europeus.
 
Enllaços relacionats amb la vil·la romana del Roser:
 
Grup d'Història del Casal: la vil·la romana del Roser (Calella)
Twitter: Plataforma per la dignificació de la vil·la romana de Calella: @Calellaromana

(1) Situada a prop del turó del Mujal, on hi havia la capella del Roser.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...