LES MURALLES D'ILTURO. Bloc de història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

dissabte, 28 de juliol de 2012

Fotos pel record: Can Majó de Cabrera de Mar


De ben segur que moltes persones hauran reconegut la fotografia que publicàvem en l'entrada anterior, que no era altra que la de la masía de la finca de Can Majó, que estava ubicada a l'entrada del nucli urbà de Cabrera de Mar, en la zona on actualment hi ha els apartaments Ildure (sic) i la Plaça Nova.
La fotografia està presa des de la riera, a la dreta veiem el carrer d'En Majó, més enllà la fàbrica Ordeig, una altra fita de la història de Cabrera que ha estat enderrocada. A l'esquerra de la Fàbrica  podeu veure l'antiga Escola Nacional, annexa a l'Ajuntament, i avui convertida en dependència municipal.
Can Majó era un bell edifici bastit en les primeres dècades del segle XX i enderrocada entre la dels seixanta/setanta.
Com a exercici de contrast, comparem dues fotografies preses des d'aproximadament el mateix indret: l'ahir i l'avui.
Fotografies de Josep Garí Pons i Rosa Isabel Garí Lleixa.

dijous, 26 de juliol de 2012

Fotos pel record: On era aquest edifici?


Avui us proposem una petita endevinalla: on era aquest edifici de Cabrera de Mar, avui desaparegut? Animeu-vos!
Trobareu la solució en la propera entrada.

Fotografia de Josep Garí i Pons

dissabte, 21 de juliol de 2012

Ha mort el Dr. Joan Bonamusa Roura


Fotografia: Joan Bonamusa (esquerra) i Joan Noé a Can Modolell.

Avui, 21 de juliol, ha mort el Dr. Joan Bonamusa Roura, una vida dedicada a l'arqueologia i a la seva ciutat de Mataró; començà les seves experiències en arqueologia amb el grup d'en Marià Ribas, participà en diverses excavacions, fou membre de la Secció Arqueològica delo Museu de Mataró i fou codirector de la de Can Modolell (Cabrera de Mar). És autor de nombrosos estudis; l'any 2010 va obtenir l'accèssit del premi Iluro amb un estudi sobre Iluro a la Baixa Antigitat: De la civitas d'Iluro a Alarona.
Des d'aquí volem fer arribar el nostre més sentit condol a tota la família.

diumenge, 15 de juliol de 2012

Fotos pel record: Fenòmen al cel del Maresme


Fotografia: Fenòmen en el cel de Cabrera de Mar. Autor de la fotografia:  Francesc Garí i Lleixa.

A darrera hora de la tarda d'un dia del mes de juny de 197... (els testimonis no recorden l'any exacte) es va poder observar al cel del Maresme un fenòmen del qual no es va poder determinar el seu orígen i va donar lloc a tota mena d'especulacions, alguns parlaven d'un OVNI, uns altres d'un satel.lit meteorològic francès; el cas és que va ser molt vistós i espectacular. Va començar com un rastre que anava canviant de direcció i tal com es va fer fosc, es va anar compactant i va brillar, reflectint la llum del sol, fins ben entrada la nit.
Actualització (25-9-2017): pel que hem pogut averigüar a les hemeroteques, el fenòmen es va produir el 12 de juny de 1974.

diumenge, 1 de juliol de 2012

Qui era Caius Marius Aemilianus? Un article de Joan Francesc Clariana (reedició)


Qui era Caius Marius Aemilianus?
per
Joan Francesc Clariana i Roig
Fotografia: pedestal de Caius Marius Aemilianus, per Marià Ribas

Amb la inauguració de lexposició del Museu de Mataró, el passat dia 18 de maig de 2012, amb el nom deVil·la romana de Torre Llauder, de res rustica Iluronensium, es va posar de relleu un pedestal destàtua que havia estat localitzat en un mur de la casa Tunyí, tocant a la Torre Llauder, i que ja era conegut des del segle XVII quan Pujades el va incloure en el seu manuscrit Cronica Universal del Principado de Catalunya (vol. II, conservat a la Biblioteca Nacional de Paris).
La peça, treballada en calcària de Santa Tecla (Tarragona), ha estat amplament estudiada per diversos epigrafistes, entre ells, darrerament, els autors del corpus dinscripcions romanes de Catalunya, Drs. Isabel Rodà, Georges Fabre i Marc Mayer; porta la següent inscripció:

[C(aius)]·MARIVS·L(ucii)·F(ilius)
ANIENS(i
[A]EMILIANVS
[B ]ARCIN(onensis) IMMVNIS
[O]MNIB(us) HONORIB(us)
[IVDEX] EX
[DECVRIS] QVINQVE
[DE SELECTI]S IVD[IC(ibus)]

Fins lany 1967, aquesta inscripció era lúnica notícia escrita que teníem daquest personatge, però en les excavacions arqueològiques a la zona, en la qual, hom creia hi havia la basílica paleocristiana de Barcino (lloc que, actualment, correspon al subsòl de la capella de Sant Lluc i la plaça de Sant Iu), fou trobat un nou pedestal dedicat a aquest, per la seva vídua, Vibia Liviane (de la important família dels Vibii de Barcino i Tarraco), que hauria estat erigiten el lloc assignat per decret dels decurions. La inscripció expressa:

MARIO
L(uci)·FIL(io)·AN(iensi tribu
AEMILIANO
IIVIR(o)·III·FLAM(ini
ROM(ae)·ET·DIV(orum)·AVG(ustorum
IVDICI·EX·DEC(uriis)·V
DE·SELECTIS·
VIBIA·LIVIANE
MARITO·OPTIMO
L(oco)·D(ato)·D(ecurionum)·D(ecreto

Evidentment, es tractava de tot un aristòcrata de Barcino, exempt dimpostos (immunis), que sumava un bon gruix de títols: duumvir (tres vegades), flamen de Roma i del diví August (o dels Augustos divinitzats) ijutge de les cinc decúries de jutges seleccionats.
En tant que, Caesaraugusta (Saragossa), estava adscrita a la tribu Aniens, tradicionalment sha considerat que aquest personatge seria originari daquell lloc. No obstant, hi havia altres ciutats que també estaven adscrites a aquesta tribu. Una delles era Forum Iulii (Frejus). Cal afegir que, aquest darrer indret, ens és força familiar per un altre personatge documentat també a Torre Llauder, L(ucius)·HER(ennius)·OPT(atus), propietari dun grup de terrisseries de tegulae, que tindria centres productors, entre altres, a Frejus i, hom creu també, a la vil·la mataronina.
Caius Marius Aemilianus, podem suposar, va viure en una de les millors etapes de lImperi Romà, durant la primera meitat del segle II. Però, la luxosa reforma de la vil·la, amb pavimentació de mosaics, no tindria lloc fins a lèpoca Severiana (entre finals segle II i començaments del III). El nostre personatge, molt probablement, ajudaria a posar les bases perquè les generacions futures tinguessin un nivell econòmic prou elevat com per portar a terme lenorme dispendi que suposaria aquest monumental embelliment de la pars urbana, de la vil·la de Torre Llauder, que ara podem admirar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...