LES MURALLES D'ILTURO. Bloc de història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

dissabte, 29 de setembre de 2018

Fira Reviu Ilturo 2018


Imatge de la Fira Iberoromana
del passat 2017. 
Foto: Joan Francesc Clariana
La fira Iberoromana de Cabrera de Mar, es converteix enguany en Reviu Ilturo, amb una major dedicació al patrimoni arqueològic i històric de Cabrera de Mar.
Aquest esdeveniment tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 d'Octubre, i comptarà amb un seguit d'espectacles, tallers, recreacions, visites, exposicions, etc.
Podeu consultar la programació a la web de l'ajuntament de Cabrera de Mar i a la web Benvinguts al Maresme aquesta mateixa programació.

dijous, 27 de setembre de 2018

Importants troballes prehistòriques als terrenys de Cal Conde


per M.S.
Segons noticia del web municipal datada el 22 de març de 2018, de títol:
Tot i les troballes, es garanteix la construcció dels habitatges de protecció oficial”
Davant l’aparició d’algunes restes arqueològiques, ha estat necessari estudiar els terrenys de la zona de Cal Conde.Les restes trobades recentment als terrenys on es construiran 24 habitatges de protecció oficial “no representen cap impediment físic per portar a terme el desenvolupament del projecte de construcció d’habitatges ni l’obertura del carrer associat”. Així ho assegura un informe elaborat per l’arqueòleg municipal després d’haver estudiat les restes arqueològiques trobades als antics jardins situats al sud de la masia de Cal Conde. La prospecció arqueològica prèvia a l'inici de les obres, prevista per a l'estiu, ha permès detectar estructures retallades dins de l’argila, datades en l’Edat del Bronze, així com també la presència d’un amuntegament de terrissa d’època ibèrica. En tot cas, l’informe conclou que “no hi ha cap indici de construccions en pedra o maó d’època ibèrica i romana en tot aquest àmbit, i no se’n poden trobar d’època anterior”.  Tot i que en aquells temps no existien construccions de cap mena, segons l'informe, un equip especialitzat excavarà les estructures retallades en el terreny per fer una datació precisa i identificar la distribució abans de construir els habitatges.
Una altre informació prové del darrer ple Municipal:
També, segons hem pogut saber en boca de la regidora d’urbanisme, Sra. Núria Pera, en el darrer ple municipal (13 de setembre de 2018) les excavacions van començar el mes d’agost i que a finals d’agost reunits amb l’arqueòleg dels serveis territorials de la Generalitat de Catalunya i altres, s’arribà a la conclusió que a uns 70 centímetres del sòl hi ha unes estructures prehistòriques de molta rellevància científica que cal seguir excavant. Un dels factors que fa important aquest jaciment és el fet que es troba a la plana i no a la muntanya com és habitual, de la reunió també es desprèn que cal fer un rebaix de l’entorn per a poder acotar aquest jaciment.Un cop acabades les excavacions es podrà iniciar la construcció dels habitatges de protecció oficial (HPO).

dimarts, 25 de setembre de 2018

Presentació del llibre: "La vall de Cabrera a l'Antiguitat"


El proper dia 4 d'octubre, tindrà lloc la presentació del llibre: La vall de Cabrera a l'Antiguitat. Ibers i romans. Patrimoni de Cabrera en 3D, obra de diversos autors.
La presentació anirà a càrrec de:
Jaume Vellvehí, president del Grup d'Història del Casal de Mataró.
Josep Maria Rovira, coordinador de llibre.
Pere Pascual, crític d'art.

Dia i hora de la presentació: 4 d'octubre, a les 19,30.
Lloc; Buc de llibres, carrer Muralla del Tigre 31, local 3. Mataró.

divendres, 21 de setembre de 2018

Un article de Marc Mayer amb referències a Can Modolell (Cabrera de Mar)

Mostra de marbres diversos de Can Modolell. Exposició
al Museu de Mataró, 1985.
Marc Mayer i Olivé, epigrafista i filòleg que ha estat catedràtic d'universitat, ha dedicat des de fa anys diversos articles a les inscripcions, escultures i marbres de Can Modolell.
Un article publicat l'any 2012, tracta de les tabulae ansatae en santuaris (1), i dedica unes reflexions sobre les dues exhumades al jaciment de Can Modolell, i que ell mateix i altres autors, han interpretat.
Ja varem donar referència a aquestes dues tabulae ansatae en sengles entrades o referències bibiogràfiques d'aquest mateix bloc:
- George Fabre, Isabel Rodà i Marc Mayer, Inscripcions romanes de Mataró i la seva àrea. Mataró, 1983, pags. 97 a 100.
-Saturninus, un procurador llibert a Can Modolell, segons Pablo Oscariz.
-El misteriós Flavius Moschus de Can Modolell.
Les tabulae ansatae eren unes plaques, de forma habitualment rectangular i unes ases en forma de coa de milà, que podien ser en de metall, fusta, fins i tot figurades sobre pedra o pintades, i que contenien una inscripció. Habitualment estaven fixes en un altre element (per exemple, una estatua, un mur, un sepulcre, un exvot...).

Tabula ansata de Can Modolell. Dibuix: Joan Francesc Clariana

Pel que fa referència a les al.lusions de l'article de Mayer a Can Modolell, ens interessa destacar especialment tres aspectes que encara són objecte de debat:
1) Sabem que a Can Modolell hi había un santuari dedicat al déu Mitra. Mayer parla del "santuario mitraico de Can Modolell" (Mayer, 2012, pàg. 238), les inscripcions exhumades a l'establiment sembla ho confirmen i hi vincula a un possible fundus o propietat imperial (pàg. 238), i que ell mateix ja va expressar fa temps com a possible (2), i creu a més, que hi havia alguna activitat agrícola vinculada. L'altaret votiu de L. Petreius, alearius, productor o comerciant d'alls, podria ser simptomàtica, si bé Mayer opina que l'activitat major podria esta dedicada al vi laietà (Mayer, 2012, pàg. 244).
Segons Mayer, no resulta clar que en el context excavat, amb gran nombre de restes de marbres de paviment i revestiment, Can Modolell pugui interpretar-se només com un santuari (Mayer, 2012, pàg. 240).
No sabem si aquesta teoria sobre una activitat agrícola a Can Modolell en època romana  (interpretació que es va donar des de les primeres excavacions), contrasta o no amb l'opinió de dos autors, Revilla i Sinner, que també han dirigit excavacions a Can Modolell, i que parlen únicament de l'establiment com un gran santuari. De fet, aquesta és la postura oficial a la pàgina web de l'ajuntament de Cabrera de Mar:"un temple dedicat al déu Mitra". Potser nous estudis ens ho confirmaran o negaran (o potser no, tal vegada el jaciment continuarà essent un enigma).
2) Les dues tabulae ansatae son de bronze i tenen un caràcter votiu, estan dedicats a sengles divinitats. La primera (que veiem dibuixada en la imatge de més amunt), ofereix dificultats sobre qui és el dedicant. Malgrat que s'han expressat diverses interpretacions (Vegeu: "Saturninus, un procurador llibert a Can Modolell, segons Pablo Oscáriz"), Mayer és fidel a la primera interpretació que es va donar (3), és a dir que el dedicant és un tal Aphnus, llibert d'un procurador de l'emperador Vespasià (Mayer, 2012, pàg. 242), membre de l'ordo equester. La presència d'un procurador de Vespasià contribueix a definir Can Modolell com a propietat imperial.
Explica també Mayer que las inscripcions fetes amb punts incisos són freqüents en el culte a Isis (Mayer, 2012, pag. 238).
L'altre tabula ansata està dedicada a Neptú, i sens dubte per un tal Flavius Moschus, personatge enigmàtic i de nom poc freqüent, que podria ser d'origen jueu. El nom Flavius indica que pot tractar-se d'un llibert imperial. (Mayer, 2012, pàg. 242). Mayer creu que el culte a Neptú està també vinculat a Mitra (Mayer, 2012, pàgs. 243 i 244).
3) El culte al déu Mitra, reservat als iniciats i molt vinculat a l'exèrcit i a la casa imperial durant l'imperi, ve testimoniat per diverses inscripcions que fan referència a Cautes (més rarament potser Cautopates, ambdós acompanyants de Mitra) o al mateix Mitra. Una d'elles figura en una columneta votiva de marbre, està dedicada per dos esclaus imperials, Successus i Elaine
No obstant, Mayer si que reinterpreta un altar de marbre tradicionalment considerat mitraic, on estan esculpits un toro, un lleo, una roda solar i dos bustos, i creu que obeeix més a una descripció d'ofrenes que a un ritual concret (Mayer, 2012, pàg. 240).
Un article important, que ve a completar els molts que s'han escrit sobre Can Modolell i obre nous temes de debat.

(1)  Marc MAYER:"Tabulae ansatae votivas en santuarios. Algunas reflexiones a propósito de las halladas en el posible mitreo de Can Modolell en Cabrera de Mar (Barcelona)". Instrumenta inscripta III. Manufatti inscritti e vita dei santuari in età romana. G. Baratta i S.M. Marengo, editors. Macerata, 2012.
(2) Jordi PONSTerritori i societat romana a Catalunya. Pròleg, pàg. 15.
(3 George FABRE, Isabel RODÀ i Marc MAYER, Inscripcions romanes de Mataró i la seva àrea. Mataró, 1983, pags. 97 a 100.

Vista parcial del jaciment de Can Modolell.
Foto: Joan Francesc Clariana Roig.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...