LES MURALLES DE ILTURO. Bloc de història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

diumenge, 1 de juliol de 2012

Qui era Caius Marius Aemilianus? Un article de Joan Francesc Clariana (reedició)


Qui era Caius Marius Aemilianus?
per
Joan Francesc Clariana i Roig
Fotografia: pedestal de Caius Marius Aemilianus, per Marià Ribas

Amb la inauguració de lexposició del Museu de Mataró, el passat dia 18 de maig de 2012, amb el nom deVil·la romana de Torre Llauder, de res rustica Iluronensium, es va posar de relleu un pedestal destàtua que havia estat localitzat en un mur de la casa Tunyí, tocant a la Torre Llauder, i que ja era conegut des del segle XVII quan Pujades el va incloure en el seu manuscrit Cronica Universal del Principado de Catalunya (vol. II, conservat a la Biblioteca Nacional de Paris).
La peça, treballada en calcària de Santa Tecla (Tarragona), ha estat amplament estudiada per diversos epigrafistes, entre ells, darrerament, els autors del corpus dinscripcions romanes de Catalunya, Drs. Isabel Rodà, Georges Fabre i Marc Mayer; porta la següent inscripció:

[C(aius)]·MARIVS·L(ucii)·F(ilius)
ANIENS(i
[A]EMILIANVS
[B ]ARCIN(onensis) IMMVNIS
[O]MNIB(us) HONORIB(us)
[IVDEX] EX
[DECVRIS] QVINQVE
[DE SELECTI]S IVD[IC(ibus)]

Fins lany 1967, aquesta inscripció era lúnica notícia escrita que teníem daquest personatge, però en les excavacions arqueològiques a la zona, en la qual, hom creia hi havia la basílica paleocristiana de Barcino (lloc que, actualment, correspon al subsòl de la capella de Sant Lluc i la plaça de Sant Iu), fou trobat un nou pedestal dedicat a aquest, per la seva vídua, Vibia Liviane (de la important família dels Vibii de Barcino i Tarraco), que hauria estat erigiten el lloc assignat per decret dels decurions. La inscripció expressa:

MARIO
L(uci)·FIL(io)·AN(iensi tribu
AEMILIANO
IIVIR(o)·III·FLAM(ini
ROM(ae)·ET·DIV(orum)·AVG(ustorum
IVDICI·EX·DEC(uriis)·V
DE·SELECTIS·
VIBIA·LIVIANE
MARITO·OPTIMO
L(oco)·D(ato)·D(ecurionum)·D(ecreto

Evidentment, es tractava de tot un aristòcrata de Barcino, exempt dimpostos (immunis), que sumava un bon gruix de títols: duumvir (tres vegades), flamen de Roma i del diví August (o dels Augustos divinitzats) ijutge de les cinc decúries de jutges seleccionats.
En tant que, Caesaraugusta (Saragossa), estava adscrita a la tribu Aniens, tradicionalment sha considerat que aquest personatge seria originari daquell lloc. No obstant, hi havia altres ciutats que també estaven adscrites a aquesta tribu. Una delles era Forum Iulii (Frejus). Cal afegir que, aquest darrer indret, ens és força familiar per un altre personatge documentat també a Torre Llauder, L(ucius)·HER(ennius)·OPT(atus), propietari dun grup de terrisseries de tegulae, que tindria centres productors, entre altres, a Frejus i, hom creu també, a la vil·la mataronina.
Caius Marius Aemilianus, podem suposar, va viure en una de les millors etapes de lImperi Romà, durant la primera meitat del segle II. Però, la luxosa reforma de la vil·la, amb pavimentació de mosaics, no tindria lloc fins a lèpoca Severiana (entre finals segle II i començaments del III). El nostre personatge, molt probablement, ajudaria a posar les bases perquè les generacions futures tinguessin un nivell econòmic prou elevat com per portar a terme lenorme dispendi que suposaria aquest monumental embelliment de la pars urbana, de la vil·la de Torre Llauder, que ara podem admirar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...