LES MURALLES DE ILTURO. Bloc de història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

divendres, 10 d’abril de 2015

Un molí "a palmenti" a la vil.la romana de Can Majoral (Mataró)


Imatge: donació del molí de Can Majoral, per part del Sr. Josep Majoral, al Museu de Mataró. Fotografia: Secció Arqueològica del Museu de Mataró.

En una anterior entrada donàvem notícia de la troballa del con d'un molí "a palmenti" a la vil.la romana de Torre Llauder (mataró), inclosa en la memòria de la Secció Arqueològica del Museu de Mataró, i fins ara inèdita; dèiem també que en l'àrea de l'antiga Iluro s'havien exhumat dos molins més, a la vil.la de Can Majoral i a la vil.la Caputxins, testimonis d'una activitat agrícola.
La vil.la de Can Majoral, al veïnat de Mata (Mataró), fou casualment descoberta l'any 1969 per membres de la Secció Arqueològica, en adonar-se de la presència de materials superficials de filiació romana.
L'any següent fou descoberta la peça de molí ja esmentada, corresponent a la part superior, bitroncocònica, i de la qual el propietari del terreny, el Sr. Josep Majoral. va fer donació al Museu de Mataró.
Posteriorment la Secció arqueològica va dur a terme una cata estratigràfica de la zona, publicant-se els resultats a la revista Laietània.

BIBLIOGRAFIA I INTERNEGRAFIA

Joan Francesc CLARIANA ROIG, "Sondatge estratigràfic a la vil.la de Can Majoral (Mataró)", revista Laietània, núm. 1, 1981, pàgs. 83 a 181. Referències al molí: pàgs. 83, 119 (dibuix) i 181 (fotografia).
Publicat a la web del Grup d'Història del Casal (Mataró).

Francesc NAVARRO I BONAMUSA - "Troballa de la part superior d'un molí romà del tipus "a palmenti" a Mataró, a Cingles, pàg. 10, octubre, novembre, desembre 1971.

 
SECCIÓ ARQUEOLÒGICA DEL MUSEU DE MATARÓ (SAMM)..- “Hallazgo de una pieza de molino romano”. Diari “Mataró”, 4 d’abril de 1970.

Molí de Can Majoral. Foto: Joan Francesc Clariana Roig


Molí de Can Majoral. Foto: Francesc Navarro Bonamusa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...