LES MURALLES DE ILTURO. Bloc de història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

diumenge, 16 d’octubre de 2011

El jaciment de Can Tacó, de l'època ibèrica a l'alta edat mitjana

Fotografia: aravalles.cat; podeu trobar-la en aquest enllaç; Vista aèria de Can Tacó.

El jaciment de Can Tacó, al Vallès Oriental (Montmeló-Montornès del Vallès, Barcelona) que conserva importants restes de l'època ibèrica, romana i altomedival, ha estat objecte d'un complet estudi que no tan sols  contempla el jaciment en si, sino tota la Laietània interior, un estudi del territori i del paisatge antic (1). Un estudi que forma part de la tesi doctoral que porta per títol "Dinámica de los asentamientos y estructuración del territorio en la Laietania interior. estudio del bajo Vallés Oriental (Barcelona) desde la Época Ibérica hasta la alta Edad Media", un projecte que encara continua; podeu trobar-ne un article de Marta Flórez i Josep M. Palet en aquest enllaç.
Expliquen els autors que la zona va constituir un corredor de comunicacions esencial per al control del territori en les primeres etapes de la romanització, i una plana també ideal per a l'explotació dels recursos agropecuaris (2).
Un estudi tan complex i que vol abastar no tan sols l'establiment en si, sino el seu entorn, ofereix també moltes dificulatats, els autors senyalen la gran activitat constructiva de les darreres dècades, la gran quantitat
d'excavacions d'urgència i de memòries que no han estat publicades, fets tots ells que limiten la informació que dóna la Carta Arqueològica (3).
Distingeixen en el periode ibèric diverses etapes, que inclouen el periode ibèric ple, el periode romanorepublica, en el qual destaca la construcció del castellum de Can Tacó a partir del 150 aC., i que fa patent la presència militar romana en el territori (4), l'etapa tardorepublicana, en la que fa acte de presència un no assentament agrari, la villa (5).
Com a element fonamental del domini del territori, no podien faltar les vies de comunicació, un nus de les quals estava en el territori objecte d'estudi, nus que relacionava la via Augusta amb la via que anava d'Iluro (Mataró) a Aquae Calidae (Caldes de Montbui) (6).
Marta Flórez i Santasusana, Josep M. Palet i Martínez, "Dinámica del poblamiento y romanización en la Laietania interior (Vallés Occidental, Barcelona). Del siglo IV a.C. al s. I a.C." dins Bolletino di Archeologia in line.
(1) Pàg. 59.
(2) Pàg. 60.
(3) Pàg. 61.
(4) Pàg. 64.
(5) Pàg. 64.
(6) Pàg. 66

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...